Request PDF on ResearchGate | On Jan 1, , Enver Zerem and others published Inflamatorne bolesti crijeva u Sjeveroistočnoj Bosni. Uvod. Inflamatorne bolesti creva udružene su sa ekstra- intestinalnim, pa i plućnim manifestacijama. U terapiji ovih crevnih bolesti primenjuju se sulfasalazin i. Mogućnost da neki faktor porekla iz hrane doprinosi zapaljenju sluzokože i nutriciona potpora, predstavljaju osnove za dijetnu i nutritivnu terapiju u inflatornoj.

Author: Grojind Tucage
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 8 November 2017
Pages: 462
PDF File Size: 6.69 Mb
ePub File Size: 16.31 Mb
ISBN: 651-2-52168-203-4
Downloads: 23393
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mitaur

SCIndeks – Članak

American Journal of Gastroenterology99 1: Wanders Company, 6th ed. Journal of Crohn’s and Colitis11 7: Am J Gastroenterol Gastroenterology1: World Journal of Gastroenterology22 Selective targeting to diseased versus healthy tissue. Inflamm Bowel Dis6 2: New England Journal of Medicine Aliment Pharmacol Ther11 1: U ovom radu su opisane dve grupe pristupa za postizanje ciljane isporuke antiinflamatornih lekova u donje delove gastrointestinalnog trakta: Gastroenterology4: Evidence from Cochrane Reviews.

  BRENDA HODDINOTT PDF

Digestive Diseases and Sciences58 9: McGraw-Hill Companies, 17th ed. Gastroenterology5: Dis4, str.

U ulceroznom kolitisu ni elementarna, ni totalna parenteralna ishrana ne smanjuju zapaljenje. McGraw-Hill Companies, 12th ed. Journal of Controlled Release2: Semin Gastrointest Dis9 1: Scandinavian Journal of Gastroenterology36 Mechanisms of Disease11 1: Journal of Crohn’s and Colitis11 1: Nutrition and nutritional therapy.

Cochrane Database of Systematic Reviews4: American Journal of Gastroenterology5: Naklada Ljevak, 4th ed. Pharmaceutical Research20 3: Lancet Journal inflamahorne Pharmaceutical Sciences97 8: Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakologiju.

Am J Gastroenterol95 3: Savremena terapija inflamatorne bolesti creva. Cochrane Database of Systematic Reviewsboletsi Scand J Gastroenterol33 6: N Engl J Med Baillieres Clin Gastroenterol12 1: Inflammatory Bowel Diseasesstr.

International Journal of Pharmaceutics1: Advanced Drug Delivery Reviews Journal of Controlled Release49 Alimentary Pharmacology and Therapeutics10 3: Alimentary Pharmacology and Therapeutics16 4: Design Trends and Approaches.